Kirjoittaja

Jukka Kärkkäinen
Kirjoittaja on lääketieteen tohtori, oikeustieteen kandidaatti, psykiatrian erikoislääkäri ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri. Hän osallistuu mielellään yhteiskunnalliseen keskusteluun terveydenhuollon järjestelmistä ja sen toimivuudesta. Hänellä on laaja kokemus terveydenhuollon asiantuntijana niin lääkärinä kuin hallinnollisena virkamiehenä.