Etusivu

Terve! Olen Jukka Kärkkäinen – ehdokkaana Turun kaupunginvaltuustoon.

Terve Turku on turvallinen ja asukkaiden hyvinvointia edistävä kaupunki. Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen on oltava lähellä ja kaikille saatavilla. Myös mielenterveys- ja päihdeongelmiin on saatava nopeasti apua.

Kaupungin päättäjien tehtävä on kehittää kaupunkia asukkaiden hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta. Tämä tarkoittaa turvallisuutta, hyviä koulutus-, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja sekä harrastusmahdollisuuksia liikunnan ja kulttuurin alalla. Kaupungin elinvoimaisuutta on edistettävä luomalla työpaikkoja aktiivisella elinkeinopolitiikalla ja kunnan omilla työpaikoilla. Elinvoimainen Turku luo parhaat edellytykset kehittää myös hyvinvointipalveluja kaikille kaupunkilaisille.

Ammatiltani olen lääkäri ja psykiatrian erikoislääkäri. Olen toiminut yli 40 vuoden ajan terveydenhuollossa erilaisissa tehtävissä lääkärinä sekä monissa esimies-, hallinto- ja kehittämistehtävissä, viimeksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkärinä. Koulutukseltani olen myös lääketieteen tohtori ja oikeustieteen kandidaatti. Perheeseeni kuuluu opettaja-aviopuoliso, neljä aikuista lasta, kolme lastenlasta ja kolme kissaa.

Toivon saavani tukea jatkaa luottamustehtävääni valtuutettuna. Pian päättyvällä kaudella olen vaikuttanut luottamustehtävissä myös sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja sairaanhoitopiirin hallituksessa. Toimin myös
politiikan ulkopuolella järjestötehtävissä – kuten Suomen Psykiatriyhdistyksen, Mieli Suomen Mielenterveys ry:n ja Lounais-Suomen syöpäyhdistyksen hallituksissa.

Turku on maakunnan veturi. Meillä on keskuskaupunkina vastuu olla vahvasti edistämässä maakunnallista yhteistyötä ja elinvoimaa koko alueelle.

Turku tarvitsee päättäjiä, jotka tuovat erilaisia näkökulmia yhteiseen kaupungin kehittämiseen. Päättäjiä, jotka kykenevät tekemään yhteistyötä kaupunkilaisten parhaaksi.

Mottoni on – Tervettä politiikkaa kaikille turkulaisille – asialinjalla!

Äänestä numero 305 niin saat asioihin perehtyvän luottamushenkilön edustamaan valtuustoon.