Etusivu

Terve!

Olen Jukka Kärkkäinen – ehdokkaana Turun kaupunginvaltuustoon. Terve
Turku on turvallinen ja asukkaiden hyvinvointia edistävä paikka asua ja
elää. Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen on tarvittaessa
oltava lähellä ja kaikille saatavilla. Myös mielenterveys- ja
päihdeongelmiin on saatava nopeasti apua.

Kaupungin päättäjien tehtävä on kehittää kaupunkia moninaisesti
asukkaiden hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta. Tämä tarkoittaa
turvallisuutta, hyviä koulutus-, sosiaali- ja terveydenhuollon
palveluja, harrastusmahdollisuuksia liikunnan ja kulttuurin alalla.
Kaupungin elinvoimaisuutta on edistettävä luomalla työpaikkoja
aktiivisella elinkeinopolitiikalla ja kunnan omilla työpaikoilla.
Elinvoimainen Turku luo parhaat edellytykset kehittää myös
hyvinvointipalveluja kaikille kaupunkilaisille.

Ammatiltani olen lääkäri ja psykiatrian erikoislääkäri. Olen toiminut
yli 40 vuoden ajan terveydenhuollossa erilaisissa tehtävissä lääkärinä
sekä monissa esimies-, hallinto- ja kehittämistehtävissä, viimeksi
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkärinä. Koulutukseltani olen
myös lääketieteen tohtori ja oikeustieteen kandidaatti. Perheeseeni
kuuluu opettaja-aviopuoliso, neljä aikuista lasta, kolme lastenlasta ja
kolme kissaa.

Toivon saavani tukea jatkaa luottamustehtävääni valtuutettuna. Pian
päättyvällä kaudella olen vaikuttanut luottamustehtävissä myös sosiaali-
ja terveyslautakunnassa ja sairaanhoitopiirin hallituksessa. Toimin myös
politiikan ulkopuolella järjestötehtävissä – kuten Suomen
Psykiatriyhdistyksen, Mieli Suomen Mielenterveys ry:n ja Lounais-Suomen
syöpäyhdistyksen hallituksissa.

Turku on maakunnan veturi ja sillä on keskuskaupunkina vastuu olla
vahvasti edistämässä maakunnallista yhteistyötä ja elinvoimaa koko
alueelle.

Turku tarvitsee päättäjiä, jotka tuovat erilaisia näkökulmia yhteiseen
kaupungin kehittämiseen, päättäjiä, jotka kykenevät tekemään yhteistyötä
kaupunkilaisten parhaaksi.

Mottoni on – Tervettä politiikkaa kaikille turkulaisille – ja
asialinjalla!