Etusivu

Olen Jukka Kärkkäinen – ehdokkaana numerolla 54 aluevaaleissa Varsinais-Suomessa.

Hyvinvointialueen pitää nimensä mukaisesti tuottaa hyvinvointia. 
Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen on oltava lähellä ja 
kaikille saatavilla. Myös mielenterveys- ja päihdeongelmiin on saatava 
nopeasti apua.

Psykiatrina tiedän, että moneen mielenterveyden häiriöön on olemassa 
tehokkaita lääkkeitä, hoitoja ja kuntoutusta. Poliittinen tahto ja 
resurssit kuitenkin puuttuvat. Moni jää ilman hoitoa tai hoito on 
puutteellista. Monet jäävät ilman hoitoa tai hoidon saanti viivästyy. 
Näin ei pitäisi olla. Jokainen ihminen ansaitsee sairauteensa hoitoa. 
Mielenterveyteen pitää resursoida kunnolla ja erityisesti tätä asiaa 
tahdon edistää, jos minut valitaan aluevaltuutetuksi.

Terveyttä ja hyvinvointia ei edistetä vain terveydenhuollossa. Köyhyys, 
huono-osaisuus ja yhteiskunnasta syrjään jääminen ovat kaikki 
riskitekijöitä myös terveyden ja mielenterveyden näkökulmasta. 
Sosiaalityö on tärkeä osa sotea!

Lisäksi tahdon kiinnittää huomiota terveydenhuollon ammattilaisten 
palkkaan ja työoloihin. Hoitajien työ on vastuullista, vaativaa ja 
kiireistä eikä palkka vastaa tällä hetkellä työn vaativuutta. Pidetään 
huolta työntekijöistä, jotka pitävät huolta kaikista alueen asukkaista!

Ammatiltani olen lääkäri ja psykiatrian erikoislääkäri. Tällä hetkellä 
työskentelen  psykiatrian johtajana julkisella sektorilla. Olen 
aikaisemmin toiminut terveydenhuollossa erilaisissa tehtävissä lääkärinä 
sekä monissa esimies-, hallinto- ja kehittämistehtävissä, viimeksi 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkärinä. Koulutukseltani olen 
myös lääketieteen tohtori ja oikeustieteen kandidaatti. Perheeseeni 
kuuluu opettaja-aviopuoliso, neljä aikuista lasta, kolme lastenlasta ja 
kolme kissaa.

Luottamustehtävissä olen vaikuttanut sosiaali- ja terveyslautakunnassa 
ja sairaanhoitopiirin hallituksessa. Toimin myös politiikan ulkopuolella 
järjestötehtävissä – kuten Suomen Psykiatriyhdistyksen, Mieli Suomen 
Mielenterveys ry:n ja Lounais-Suomen syöpäyhdistyksen hallituksissa.


Mielenterveyden edistäminen on ollut elämäntyöni ja toivon, että voin 
käyttää kokemustani ja asiantuntemustani kaikkien varsinaissuomalaisten 
hyväksi.

Hyvä mielenterveys kuuluu kaikille!