Kysy Jukalta! -tapahtumasarja alkaa 25.5 klo 17.00-18.30

Kuntavaalien lähestyessä haluan kuulla, mitkä asiat mietityttävät juuri sinua. Siksi järjestän ennen vaaleja Kysy Jukalta! -tapahtumasarjan, jossa vastaan Facebook-livessä turkulaisten esittämiin kysymyksiin mielenterveydestä ja hyvinvoinnista sekä näihin liittyvistä palveluista ja politiikasta.

Kuntalaisen näkökulmasta nykyisten terveys- ja hyvinvointipalveluiden prosessit ovat vaikeaselkoisia. Ihmisille jää nykyjärjestelmässä valitettavan usein epäselväksi mihin tarpeisiin apua voi hakea, tai millä perustein siihen on oikeutettu. Tämän lisäksi on epätietoisuutta siitä, mistä apua saa ja miten sitä haetaan. Terveyttä ja hyvinvointia koskevien poliittisten päätösten seuraukset eivät ole aina selviä edes päättäjille itselleen. Tämän vuoksi tietoisuuden lisääminen, kysymysten esittäminen ja osallistuminen keskusteluun kaikille yhteisistä asioista on tärkeää. Tapahtumasarjan tarkoituksena on edistää avointa keskustelua kuntapolitiikasta ja minulle tärkeistä aiheista. Sinä kysyt, minä vastaan!

Kysymykset voivat liittyä tapahtumien teemoihin (masennus, eriarvioisuus ja sote), mutta myös esimerkiksi näiltä sivuilta löytyviin vaaliteeseihini, kuntapolitiikan tekemiseen, tai vaikka saatavilla oleviin terveys- ja hyvinvointipalveluihin sekä niiden kehittämiseen.

Voit esittää kysymyksesi tämän julkaisun tai FB-tapahtuman kommenteissa, yksityisviestillä tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen jukka.karkkainen@netti.fi. Niihin kysymyksiin, joihin en ehdi ottaa kantaa live-tapahtumissa, pyrin vastaamaan vaalisivuillani Facebookissa tai erillisellä blogi-julkaisulla.

TAPAHTUMA-AIKATAULU:

Tiistai 25.5 klo 17.00-18.30 (Aiheena: masennus – suomalaisten kansallistauti)

Masennushäiriöt ovat yleinen ja lisääntyvä ongelma, suomalainen kansantauti. Vaikka masennusta sairastaa vuosittain joka kymmenes suomalainen, sitä ei tunnisteta riittävän hyvin. On paljon piilomasennusta. Masennukseen on tehokkaita hoitokeinoja, joiden parempaan saatavuuteen on kiinnitettävä huomiota. Toipumisen ennustetta parantaa varhain aloitettu hoito, joka voi sisältää lääkehoitoa ja/tai psykoterapiaa. Työelämässä mukana olevien on tärkeä voida jatkaa työn tekemistä, tarvittaessa mukautettuna työnä tai lyhennetyllä työajalla. Lisäksi masennuksen ehkäisy on ensiarvoisen tärkeää. Masennus voi hoitamattomana aiheuttaa pitkäkestoisia seurauksia, kuten jäännösoireita esimerkkinä muistihäiriöt ja kuolleisuuden lisääntymistä.

Katso tallenne tapahtumasta

Lauantai 5.6 klo 17.00-18.30 (Aiheena: eriarvoisuus ja mielenterveys)

Yleisön pyynnöstä järjestettävän ylimääräisen tapahtuman teema on eriarvoisuus. Suomalaisten terveys- ja kuolleisuuserot ovat suuret. Erojen taustalla vaikuttavat erityisesti sosioekonomiset tekijät, kuten koulutus- ja tulotaso. Kuvaavaa on, että ylimpään ja alimpaan tulokymmennykseen kuuluvien elinajan odotteen ero on lähes kymmenen vuotta. Tämän vuoksi tarvitaan sosiaalisia ja taloudellisia eroja tasaavaa yhteiskuntapolitiikkaa. Terveyden näkökulmasta on tärkeä turvata jokaiselle mahdollisuus kouluttautumiseen ja työllistymiseen sekä tarvittaessa toimeentulotukiturvaan. Esimerkiksi työttömyys on merkittävä terveydellinen riskitekijä. Erityisesti pitkäaikainen työttömyys voi johtaa köyhyyteen ja syrjäytymiseen. Epävarmuus toimeentulosta ja tulevaisuudesta kuormittaa ja altistaa fyysiseen ja psyykkiseen sairastumiseen. Mielenterveyshäiriöillä on selvä yhteys muuhun terveyteen. Esimerkiksi skitsofreniapotilaat kuolevat noin 15 vuotta nuorempina kuin keskimäärin muu väestö.

Katso tallenne tapahtumasta

Maanantai 7.6 klo 17-18.30 (Aiheena: mitä sote-uudistus merkitsee turkulaisille?)

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus (SOTE) on ollut tekeillä jo usean hallituskauden ajan. Kyseessä on merkittävä hallinnollinen muutos, jossa luodaan nykyisiä kuntia suuremmat sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä vastuussa olevat tahot, maakunnan kokoiset hyvinvointialueet. Samalla palvelujen rahoitus siirtyy kunnilta valtiolle, joka jakaa rahat alueille tarpeen mukaisesti. Uudistuksen tavoite on parantaa palvelujen saatavuutta ja yhdenvertaisuutta maan eri osissa. Lisäksi vahvistetaan erityisesti perustason sosiaali- ja terveyspalveluja. Muutos tulee voimaan aikaisintaan vuoden 2022 alusta lukien. sote-uudistus on herättänyt paljon kysymyksiä. Miksi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus tarvitaan? Paranevatko palvelut? Mitä tapahtuu turkulaisten palveluille uudistuksen jälkeen?

Katso tallenne tapahtumasta

TULE MUKAAN!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *