Vaaliteemat 2021

Hyvä elämä kuuluu kaikille!

  1. Mielenterveyteen tukea nopeasti. Moneen mielenterveydenhäiriöön on olemassa tehokkaita lääkkeitä, hoitoja ja kuntoutusta. Poliittinen tahto ja resurssit kuitenkin puuttuvat. Moni jää ilman hoitoa tai hoito on puutteellista. Mielenterveyteen pitää resurssoida, ja jokainen ihminen ansaitsee sairauteensa hoitoa.
  2. Mielekäs elämä tukee terveyttä. Terveyttä ja hyvinvointia ei edistetä vain terveydenhuollossa. Köyhyys, huono-osaisuus ja yhteiskunnasta syrjään jääminen ovat kaikki riskitekijöitä myös terveyden näkökulmasta. Lasten, nuorten ja perheiden sekä esimerkiksi työttömäksi jääneiden tai sairastuneiden tukeminen palvelee yksilöä ja yhteiskuntaa.
  3. Mieli kuntoon työllä. Työllä on tutkitusti kuntouttava vaikutus, jos ihminen sairastaa esimerkiksi masennusta. Työvoimapolitiikalla voidaan tukea sitä, ettei kukaan jää täysin työelämän ulkopuolelle. Esimerkiksi osatyökykyiset pitää ottaa mukaan työelämään, jos se tukee heidän kuntoutumistaan.
  4. Hoitohenkilökunnan palkka ylös. Turku maksaa ympäristökuntia vähemmän palkkaa hoitoalan työntekijöille. Hoitajien työ on vastuullista, vaativaa ja kiireistä eikä palkka vastaa tällä hetkellä työn vaativuutta. Kuka meitä hoitaa, jos hoitajat siirtyvät muille aloille tai muihin kuntiin?