Vaaliteemat 2022

Näitä asioita haluan edistää aluevaltuutettuna: 

1.    Mielenterveyteen tukea nopeasti. Moneen mielenterveydenhäiriöön on olemassa tehokkaita lääkkeitä, hoitoja ja kuntoutusta. Poliittinen tahto ja resurssit kuitenkin puuttuvat. Moni jää ilman hoitoa tai hoito on puutteellista. Mielenterveyteen pitää resursoida kunnolla. Jokainen ihminen ansaitsee sairauteensa hoitoa.

2.    Sosiaalihuolto on tärkeä osa sotea. Terveyttä ja hyvinvointia ei edistetä vain terveydenhuollossa. Köyhyys, huono-osaisuus ja yhteiskunnasta syrjään jääminen ovat kaikki riskitekijöitä myös terveyden näkökulmasta. Laadukkaat lasten, nuorten, vanhusten ja perheiden sekä esimerkiksi työttömäksi jääneiden tai sairastuneiden sosiaalipalvelut ovat edellytys hyvinvoinnille.

3.    Hoitohenkilökunnan palkka ja työolot paremmaksi. Hyvinvointialueet eivät tule pyörimään ilman sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia. Esimerkiksi hoitajien työ on vastuullista, vaativaa ja kiireistä eikä palkka vastaa tällä hetkellä työn vaativuutta. Kuka meitä hoitaa, jos hoitajat siirtyvät muille aloille? Työn vaativuutta vastaavan palkkauksen lisäksi johtamiseen ja työntekemisen edellytyksiin pitää kiinnittää huomiota.