Jukka Kärkkäinen

Mieliehdokkaasi

Olen lääketieteen tohtori, psykiatrian erikoislääkäri ja juristi. Jo 40 vuoden ajan olen työskennellyt terveydenhuollossa ja vastaanotan potilaita yhä psykiatrina. Psykiatrina kannan suurta huolta siitä, miten helposti mielenterveydenhäiriöistä kärsivät jäävät ilman tarvitsemaansa apua. Tämä oli alun perin yksi syy siihen, että olen halunnut mukaan politiikkaan.

Tällä hetkellä työskentelen psykiatrian johtajana julkisessa terveydenhuollossa. Olen työskennellyt 11 vuotta Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksella. Työni on antanut paljon näkemystä eriarvoisuudesta ja sen vaikutuksesta ihmisten terveyteen. Olen ollut mukana kehittämässä koko väestön sosiaali- ja terveyspalveluja.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksessa olen ollut 12 vuotta, minkä vuoksi ymmärrän hyvin erikoissairaanhoidon järjestämiseen ja hallintoon liittyviä näkökulmia.

Olen lisäksi mukana esimerkiksi Suomen Psykiatriyhdistyksen toiminnassa, Lounaissuomen Syöpäyhdistyksen hallituksessa sekä perustamassa Masennuskoalitiota ja Skitsofreniakoalitiota. Masennuskoalitiosta voit lukea esimerkiksi Ylen jutusta.

Vapaa-ajalla harrastan liikuntaa ja erityisesti metsässä ja luonnossa liikkuminen on minulle tärkeää. Olen neljän aikuisen lapsen isä ja minulla on kolme lapsen lasta. Samaan talouteen kuuluu opettajana työskentelevä vaimoni ja kolme löytökissaa.

Olin Turun valtuustossa kolme kautta. Olin mukana edistämässä matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelun järjestämistä Turkuun.

Mielenterveyden edistäminen on ollut elämäntyöni ja toivon, että voin käyttää kokemustani ja asiantuntemustani kaikkien Varsinais-Suomalaisten hyväksi. Hyvä mielenterveys kuuluu kaikille!